Акційна газетка “Рукавичка” у форматі PDF

Офіційні правила акції «Купуй, стирай та вигравай» в мережі супермаркетів «Рукавичка» (надалі - Правила)

1.Організатор акції

1.1 На замовлення ТОВ ТВК «Львівхолод» Організатором акції «Купуй, стирай та вигравай» (далі - «Акція») є Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛІНІЯ 12/ЕТС» (надалі - «Організатор»).

2. Участь в Акції

2.1 Учасниками Акції можуть бути фізичні особи, які досягли віку 18 років, постійно проживають на території України і які виконали умови та правила цієї Акції (надалі – Учасники Акції).
2.2 Не визнаються Учасниками Акції і не мають права брати в ній участь працівники Замовника, Організатора Акції та афілійованих з ним осіб.
2.3 Обмежено дієздатні і недієздатні особи мають право брати участь у Акції виключно через своїх законних представників відповідно до чинного законодавства України.

3. Територія та період проведення Акції

3.1 Акція проходить у мережі магазинів «Рукавичка» по всій території України.
3.2 Період проведення Акції з 15 листопада 2017 р. по 15 грудня 2017 р. включно, якщо інший термін не буде визначено та узгоджено Організатором Акції із Замовником ь (надалі «Період проведення акції»). 

4. Умови участі в Акції

4.1 Для участі в Акції необхідно протягом періоду проведення Акції виконати наступне:
4.1.1 Здійснити покупку в мережі «Рукавичка» будь-якої продукції   на суму 200 гривень і більше.
4.1.2 Отримати Акційну призову картку, на якій розміщено 16 (шістнадцять) полів, закритих спеціальним захисним покриттям (надалі Акційна картка);
4.1.3 Стерти 4 (чотири) із 16 (шістнадцяти) полів. Акційна призова картка зі стертими 4 полями, на кожному з яких зображений символ (1), дає право на отримання Акційної винагороди 1000 (одна тисяча) гривень. Акційна призова картка зі стертими 4 полями, на кожному з яких зображений символ (2), дає право на отримання Акційної винагороди 10 000 (десять тисяч) гривень. Якщо хоча б одне зі стертих полів міститиме символ, відмінний від символу (1) або (2), або буде стерто більше ніж 4 (чотири  полів), Акційна призова картка вважається такою, що не дає права на отримання Акційної винагороди. Поле вважається стертим, якщо виявлено будь-яке пошкодження захисного покриття.
4.2 Невиконання умов Акції, визначених у п. 4.1 цих Правил, у визначений п. 3.2 цих Правил період, позбавляє особу права претендувати на отримання Акційної винагороди.
4.2. Кількість разів участі в Акції для однієї особи не обмежена, при цьому кожного разу вона зобов’язана повністю виконувати всі умови цих Правил.

5. Акційні винагороди та визначення переможців Акції

5.1 Акційна винагорода за кожною виграшною карткою – 1 000 (одна тисяча) гривень або 10 000 (десять тисяч) гривен.
5.2 Організатор Акції залишає за собою підтвердження права переможців Акції на отримання Акційної винагороди. Рішення Організатора оскарженню не підлягає.
5.3 Всі результати Акції будуть опубліковані на сайті www.rukavychka.ua, а також за телефоном гарячої лінії  0 800 50 81 50.
5.4 Зовнішній вигляд Акційних винагород може відрізнятись від зображень в рекламних матеріалах.

6. Умови отримання Акційних винагород

6.1 Отримання Акційної винагороди відбувається наступним чином: учасники-переможці, які виконали умови Акції, визначені у п. 4.1 цих Правил та отримали право отримати 1000 гривень або 10 000 гривен, повинні:
6.1.1 Протягом Періоду проведення акції, але не пізніше 18.12.2017 року особисто зателефонувати на Гарячу лінію 0 800 50 81 50  та повідомити оператору гарячої лінії: - про наявність Акційної призової картки зі стертими 4-ма полями з символом (1), або (2) - номер чека - область та місто свого проживання - свій контактний номер телефону
6.1.2 Відправити на адресу організатора Акції Акційну картку в непошкодженому стані згідно п.4.1 цих Правил, оригінал касового чеку, контактні дані (ФІО, контактний телефон, адреса проживання), а також дані для отримання Акційної винагороди, а саме: номер карткового рахунку, відмінного від зарплатного або пенсійного та ІПН для сплати податку на доходи фізичних осіб. У разі відсутності ІПН надати копію паспорту з відміткою про відмову від ІПН за релігійними переконаннями.
Організатор Акції несе відповідальність за надіслані картки з моменту їх отримання. Факт отримання карток та їх стан в момент отримання фіксується відповідним протоколом, який підписується представником організатора.
6.1.3 організатор Акції залишає за собою право перевірити Акційну призову картку, та прийняти рішення про право учасника на отримання Акційної винагороди.  Організатор має право відмовити учасникові акції в отриманні Акційної винагороди, якщо Акційна картка, передана представнику компанії, була: - пошкоджена, підроблена, або - пошкоджено серійний номер картки, або - пошкоджено захисне покриття поля («НЕ СТИРАТИ»), або - містить сліди впливу будь-яких рідин, або - картка містить надриви, згини, інші пошкодження, або - не відповідає умовам визначеним в п.4.1 цих Правил, або - отримувалася з порушенням умов п. 4.1. цих Правил.
Переможців Акції буде повідомлено про підтвердження перемоги протягом 20 (двадцяти) робочих днів з дати отримання Акційної призової картки організатором Акції за допомогою телефонного зв'язку (на телефонний номер вказаний в контактних даних, надісланих разом із карткою). Також про переможців Акції можна буде дізнатись за телефоном гарячої лінії «Рукавичка»  0 800 50 81 50 та на сайті www.rukavychka.ua

6.2 Отримати Акційну винагороду – грошові кошти у розмірі 1 000 (одна тисяча) гривень, або 10 000 (десять  тисяч) гривень можна не пізніше 15.01.2018. Акційна винагорода сплачується у визначених розмірах, з вирахуванням встановлених податків та інших обов’язкових платежів та коштів, на оплату грошового переказу.
6.3 Якщо Переможець не отримав Акційну винагороду у визначені п.7.2 строки, або не виконав умов Акції, визначених у п.7.1 цих Правил, вважається, що учасник відмовився від винагороди. В такому випадку Акційна винагорода використовується на розсуд Організатора.
6.4 Учасник Акції, який був визначений переможцем, має право заявити про відмову від отримання винагороди. У випадку, якщо Переможець хоче відмовитись від отримання акційної винагороди, він повинен сповістити про це Організатора акції протягом 7 (семи) робочих днів з моменту отримання повідомлення про виграш. У випадку такої відмови Організатор залишає за собою право розпорядитись Акційною винагородою на власний розсуд.

7. Інші умови

7.1 Кількість Акційних карток обмежена та становить 230 000 (двісті тридцять тисяч) штук. При цьому 225 000 призових карт містять виграшну комбінацію для отримання винагороди у розмірі 1000 (одна тисяча) гривень, та 5 000 призових карт містять виграшну комбінацію для отримання винагороди у розмірі 10 000 (десять тисяч) гривень. Якщо Акційні картки буде роздано раніше терміну вказаного в п. 3.2 цих Правил, акція припиняється станом на момент видачі останньої Акційної призової картки.  Якщо Акційні картки не буде роздано раніше
терміну вказаного в п. 3.2 цих Правил, Організатор акції може подовжити її терміни до моменту видачі останньої Акційної призової картки. 

7.2 За виконання взятих на себе зобов’язань, відповідно до умов цих Правил, Організатор несе відповідальність перед Учасником Акції в межах вартості Акційної винагороди, яку має право отримати такий Учасник за умови виконання ним усіх умов участі у Акції.
7.3 Учасник не має права передати/поступитись Подарунком третій особі.
7.4 Акційні винагороди видаються шляхом переказу на карткові рахунки переможців або поштовим переказом.
7.5 Акційні винагороди можуть бути отримані Учасниками Акції, що отримали право на акційну винагороду тільки на умовах цих Правил.
7.6 Організатор Акції звільняється від будь-якої відповідальності щодо Акційних винагород після їхнього вручення Переможцям Акції.
7.7 Учасники Акції погоджуються, що у разі отримання ними Акційних винагород Акції, їхні імена та прізвища, фотовідео матеріали з їх зображенням можуть бути опубліковані Організатором та використовуватися у друкованих, інтернет, аудіо та відео матеріалах для цілей даної Акції без додаткової спеціальної згоди Учасника, і таке використання ніяким чином не оплачується Учаснику.
7.8 У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, вирішення таких питань Організатор залишає за собою. Таке рішення є остаточним і оскарженню не підлягає.
7.9 Приймаючи участь в Акції, Учасник повністю погоджується з цими Правилами та зобов'язується їх виконувати. Порушення Учасником цих Правил або відмова Учасника від виконання цих Правил автоматично позбавляє його права на одержання Акційної винагороди.
7.10 Організатор Акції не несе відповідальності за виконання своїх зобов’язань згідно умов Акції у разі настання форсмажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини.
7.11 Організатор Акції не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Акції і прав на отримання Акційних винагород. Організатор Акції не бере на себе відповідальність за визначення прав сторін у будьяких суперечках.
7.12 Організатор Акції має право відмовити в видачі Акційної винагороди Учасникові Акції, що отримав таке право, якщо такий Учасник не виконав інших умов цих Правил. При цьому такий Учасник не має права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації.

8. Порядок і спосіб інформування про умови Акції

8.1 Інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється за допомогою анонсування Акції та розміщення офіційних Правил та умов Акції на Інтернет сайті, за телефоном гарячої лінії «Рукавичка»; розміщення скороченої інформації щодо механіки Акції в рекламних матеріалах, що будуть розповсюджуватись в місцях проведення Акції. Додаткова інформація щодо Правил та умов Акції надається також працівниками «Рукавичка» в місцях проведення Акції, протягом всього періоду проведення Акції.
8.2. Ці Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом всього терміну проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції та їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила та умови Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил та умов.

9. Обробка персональних даних

Персональні дані, визначені п.6 цих Правил, становлять інформацію з обмеженим доступом (надалі «Дані»). Під час та за результатами акції ТОВ «Рукавичка»  формує базу персональних даних (надалі «База») і виступає її власником, розпорядником Бази є Організатор акції. Мета збору і обробки даних Бази:

  •  фіксація факту участі в акції;
  •   інформування учасника про хід та/або результати його участі в акції, надання допоміжних вказівок за умовами акції;
  •  перевірка повноти і правильності виконання учасником умов акції, необхідних для отримання подарунків;
  •  вручення подарунків;
  •  оформлення вручення подарунків Акції;
  •  нарахування і сплата передбачених чинним законодавством податків і зборів, що виникають в результаті вручення подарунків фонду Акції;
  •  зберігання бухгалтерської звітності за результатами проведених рекламних акцій;
  •  подальше (після закінчення цієї Акції) отримання учасником рекламної інформації про продукцію Замовника та інші його рекламні заходи.

Учасник, інформація про якого внесена до Бази, має право знати про місцезнаходження Бази, отримувати інформацію про умови надання доступу до даних, на доступ до своїх Даних, отримати підтвердження того, що такі Дані існують, дізнатися їхній зміст і походження, перевірити їхню правильність, а також право пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх Даних, якщо ці дані є недостовірними, та інші права, передбачені Законом. Надання таких відомостей міститься на письмовий запит Учасника Власнику Бази або Розпоряднику (Розпорядник надає відповідь виключно в межах його компетенції). У випадку виникнення будь-яких запитань щодо обробки Даних, необхідності їх зміни або виправлення, пропозицій та побажань, Учаснику необхідно адресувати всі такі питання виключно до ТОВ «Рукавичка». Дані, отримані в результаті Акції, можуть використовуватися лише з метою, що не суперечить законодавству, і будуть опрацьовані Організатором/Замовником лише для цілей, пов'язаних з Акцією, і можуть бути оголошені/ передані третім особам лише в тій мірі, в якій це може бути необхідним для участі в Акції або передбачене чинним законодавством України. Користувачі є вільними у передачі їх Даних. Обробка Даних відбувається з використанням автоматизованих засобів і процесів, що здатні гарантувати збереження конфіденційності та обмежений доступ до них. Обробка в цілях вручення подарунків та нарахування і сплати податків проводиться за адресою Організатора та здійснюється винятково уповноваженим персоналом, з обов’язковим дотриманням вимог щодо збереження конфіденційності. Для запобігання втрати, знищення, пошкодження, незаконного або неправомірного використання та неавторизованого доступу до Даних вживаються спеціальні заходи безпеки. На Учасника покладаються всі ризики за правильність, повноту і правомірність надання Даних (наприклад, якщо він допускає в Даних помилки, передає чужі Дані, або у встановлених законом випадках не має права передавати Дані про себе).  Організатор/Замовник Акції не несе відповідальності в разі відправки подарунків за неправильними реквізитами або не тому адресату внаслідок надання Учасником неповних, неоднозначних, нечітких або помилкових даних. При одержанні Даних розуміється, що вони надані особою та/або її уповноваженим представником свідомо, добровільно та на законних підставах. Організатор не несе відповідальності у разі подальшого виявлення випадків, коли: Дані були передані особою, яка одержала їх незаконно або не мала права на їх передачу; використання Даних категорії осіб, до якої належить учасник рекламної акції, заборонено законодавством; зміни рішення особи щодо передачі її Даних після того, як вони були використані. При виявленні вищевказаних фактів та заперечення проти використання Даних Учасник повинен негайно звернутися до Організатора із письмовою заявою, а останній знищує його Дані в базі (якщо вони іще не буди використані) або припиняє будь-яке подальше використання (якщо знищення неможливе) та за можливості знеособлює їх. Прийняття Учасником подарунку Акції на підставі його Даних є підтвердженням його згоди на передачу та обробку таких Даних незалежно від способів їх надходження і не допускає зміни або вилучення цих даних із бухгалтерської звітності за результатами проведених Акці